Seminarセミナー情報

開催日2023年04月04日
時間13:00~16:30
定員12名
会場鹿児島県民交流センター
開催日2023年06月06日
時間12:30~16:30
定員12名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島県民交流センター 小研修室
開催日2023年04月13日
時間12:30~14:00
定員5名
会場鹿児島市内
開催日2023年04月13日
時間10:00~11:30
定員5名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町
開催日2023年04月26日
時間10:00~11:30
定員5名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町