Seminarセミナー情報

開催日2019年11月19日
時間9:00~12:00
定員10名
会場鹿児島県民交流センター(小研修室)
開催日2019年11月12日
時間9:30~12:30
定員6名
会場鹿児島市東千石町
開催日2019年02月08日
時間10:30
定員4名
会場鹿児島市内
開催日2019年12月10日
時間10:00~11:30
定員8名
会場鹿児島市内
開催日2019年11月06日
時間9:30~14:00
定員6名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市内
開催日2019年12月12日
時間10:00~11:30
定員10名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町
開催日2019年11月18日
時間9:30~12:30
定員8名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町